RSS

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2554

12 สิงหาคม มหาราชินี
” วันแม่แห่งชาติ “
 โรงเรียนโพนพิทยาคม
  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ปีการศึกษา  2554
วันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ.  2554

ความหมายของคำว่า  “แม่”          
        “แม่” เป็นคำโดดหรือคำไทยที่บ่งบอกความสัมพันธ์อันอบอุ่นลึกซึ้งระหว่างผู้หญิงกับลูก แม่ หมายถึง ผู้มีพระคุณ ผู้ให้กำเนิด ให้น้ำนมลูกดื่มกิน ให้ความรักความเมตตาและปกป้องดูแลลูกจนเติบใหญ่ คำว่า “แม่” มักถูกนำไปใช้ร่วมกับคำอื่น ๆ โดยมีความหมายแตกต่างกันออกไป  เช่น แม่นั่น แม่นี่ ; แม่ค้า (น.) : ผู้หญิงที่ดำเนินการค้าขาย ; แม่ครัว (น.) : หญิงผู้ดูแลครัว หุงหาอาหาร ; แม่คู่ (น.) : นักสวดผู้ขึ้นต้นบท ; แม่นม (น.) : หญิงผู้ให้นมเด็กกินแทนแม่ ; แม่บ้านแม่เรือน (น.) : หญิงดูแลบ้านเรือน ; แม่แปรก (น.) : หญิงผู้จัดจ้านหรือเป็นหัวหน้ากลุ่ม ; แม่มด (น.) : หญิงหมอผี หญิงคนทรง หญิงเข้าผี ; แม่ยาย (น.) : คำเรียกแม่ของเมีย ; แม่ม่าย (น.) : หญิงที่มีผัวแล้วแต่ผัวตายหรือเลิกร้างกันไป  เป็นต้น 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียน

 

      
 

Advertisements
 
ปิดความเห็น บน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2554

Posted by บน 11/08/2011 in นานาคณิต

 

การสอนทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์

 
ปิดความเห็น บน การสอนทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์

Posted by บน 27/07/2011 in นานาคณิต

 

งาน เรื่อง เวกเตอร์

แบบฝึกทักษะ เรื่อง เวกเตอร์หนึ่งหน่วย

 
ปิดความเห็น บน งาน เรื่อง เวกเตอร์

Posted by บน 24/07/2011 in นานาคณิต

 

ทำบุญเข้าพรรษา ปี 54

 ประเพณี ถวายเทียนพรรษา
ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา เป็นประเพณีที่กระทำกันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ พระภิกษุจะต้องอยู่ประจำวัดตลอด ๓ เดือนมาตั้งแต่โบราณกาล การหล่อเทียนเข้าพรรษานี้มีอยู่เป็นประจำ ทุกปี เพราะในระยะเข้าพรรษานี้ พระภิกษุจะต้องมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าเย็นและในการนี้จะต้องมีธูป เทียนจุดบูชาด้วย พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงพร้อมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้พระภิกษุจุดเป็น การกุศลทานอย่างหนึ่งเพราะเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่าง จะมีอานิสงส์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างไสว ตามชนบท การหล่อเทียนเข้าพรรษาทำกันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานมาก เมื่อหล่อเสร็จแล้ว ก็จะมีการแห่แหน รอบพระอุโบสถ  3  รอบ แล้วนำไปบูชาพระตลอดระยะเวลา  3 เดือน บางแห่งก็มีการประกวดการตกแต่งมี การแห่แหนรอบเมืองด้วยริ้วขบวนที่สวยงามและถือว่าเป็นงานประจำปีทีเดียว ในวันนั้นจะมีการร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เป็นการร่วมกุศลกันในหมู่บ้าน
กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา
1. ร่วมกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษา
2. ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่ภิกษุสามเณร
3. ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล
4. อธิษฐาน งดเว้นอบายมุขต่างๆ

กิจกรรมเข้าพรรษาของโรงเรียนโพนพิทยาคม  
    ในปีการศึกษา  2554  นี้  โรงเรียนโพนพิทยาคมได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรม  วันสำคัญในทางพุทธศาสนาโดยนำนักเรียนร่วมทอดถวายเทียนในวัดตามหมู่บ้านต่าง  ๆ 

 

คำถามประจำสัปดาห์

 

       1. ธงชาติผืนหนึ่งมี 3 สี ธงชาติทั้งหมด 10 ผืน มีกี่ สี
       2.กระบอกแก้วตรง 2 ใบ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว กับ 8 นิ้ว ถ้าเอา รองวางน้ำฝน       
ที่ตกหนักครั้งหนึ่ง ปรากฏว่าแก้วตวงปาก 4 นิ้วได้น้ำ สูง 2 นิ้ว *อยากทราบว่ากระบอกแก้วตรงปากกว้าง 8 นิ้วจะได้ระดับ น้ำสูงเท่าไร
       3. ถ้าเทน้ำลงในปีบ 1 ครั้งก่อน แล้วเทน้ำมันลงไป จะได้ของเหลว 2 ชั้น *อยากทราบว่าถ้าเทลงไปอย่างนี้อีก 4 ครั้ง จะได้ของเหลวในปีบนั้นกี่ชั้น

 

BEST PRACTICES

 
          โครงการโรงเรียนในฝันจะแถลงข่าวการจัดงานใน วันที่  8  สิงหาคม  2554  ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการ “Lab School Symposium 2011” ระดับประเทศ 4 ภาค
    – ภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ โรงแรมสตาร์ ระยอง 15-17 สิงหาคม 2554
    – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 16-18 สิงหาคม 2554
    – ภาคเหนือ ที่ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ 17 – 19 สิงหาคม 2554
    – ภาคใต้ ที่ โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา 18-20 สิงหาคม 2554

      เกณฑ์การคัดเลือกผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)และ
กรอบการนำเสนอ

 

 

ติว O-net คณิตศาสตร์ สำหรับ ม.5

  ติว  O-net คณิตศาสตร์ สำหรับ ม.5  ได้รับความอนุเคราะห์จาก  ติวฟรีดอทคอม

   เฉลย ข้อสอบ O-NET ’53 ข้อ 38/40 [ติวฟรี.คอม]

   เฉลย O-NET ’53 ข้อ 34/40 [ติวฟรี.คอม]

 

 

ป้ายกำกับ: