RSS

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2554

11 ส.ค.
12 สิงหาคม มหาราชินี
” วันแม่แห่งชาติ “
 โรงเรียนโพนพิทยาคม
  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ปีการศึกษา  2554
วันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ.  2554

ความหมายของคำว่า  “แม่”          
        “แม่” เป็นคำโดดหรือคำไทยที่บ่งบอกความสัมพันธ์อันอบอุ่นลึกซึ้งระหว่างผู้หญิงกับลูก แม่ หมายถึง ผู้มีพระคุณ ผู้ให้กำเนิด ให้น้ำนมลูกดื่มกิน ให้ความรักความเมตตาและปกป้องดูแลลูกจนเติบใหญ่ คำว่า “แม่” มักถูกนำไปใช้ร่วมกับคำอื่น ๆ โดยมีความหมายแตกต่างกันออกไป  เช่น แม่นั่น แม่นี่ ; แม่ค้า (น.) : ผู้หญิงที่ดำเนินการค้าขาย ; แม่ครัว (น.) : หญิงผู้ดูแลครัว หุงหาอาหาร ; แม่คู่ (น.) : นักสวดผู้ขึ้นต้นบท ; แม่นม (น.) : หญิงผู้ให้นมเด็กกินแทนแม่ ; แม่บ้านแม่เรือน (น.) : หญิงดูแลบ้านเรือน ; แม่แปรก (น.) : หญิงผู้จัดจ้านหรือเป็นหัวหน้ากลุ่ม ; แม่มด (น.) : หญิงหมอผี หญิงคนทรง หญิงเข้าผี ; แม่ยาย (น.) : คำเรียกแม่ของเมีย ; แม่ม่าย (น.) : หญิงที่มีผัวแล้วแต่ผัวตายหรือเลิกร้างกันไป  เป็นต้น 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียน

 

      
 

Advertisements
 
ปิดความเห็น บน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2554

Posted by บน 11/08/2011 in นานาคณิต

 

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: