RSS

ความหมาย

ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์

               การเรียนคณิตศาสตร์นั้น มักจะเริ่มต้นด้วย “นิยาม” เสมอ เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจตรงกันในสิ่งที่เราสนใจที่ต้องการจะศึกษา หรือที่จะพูดคุยกันให้รู้เรื่อง จึงเป็นความจำเป็นในอันดับแรก ที่เราต้องให้ความหมายของคำว่า “โครงงานคณิตศาสตร์”  ความหมายสั้นๆ ที่กินความมากที่สุด เรากำหนดได้ดังนี้ 
               “โครงงานคณิตศาสตร์” คือ (กิจกรรม) การฝึกทำวิจัย ทางคณิตศาสตร์ ในระดับโรงเรียน 
 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
               1) เป็นการฝึกทำวิจัย แต่เนื่องด้วยคำนี้เป็นคำในทางวิชาการที่ฟังดูแล้วเป็นขั้นสูง ก็เลยให้ใช้คำว่า “โครงงาน” แทน
                2) เป็นทางด้านคณิตศาสตร์ คือ ต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางคณิตศาสตร์นั่นเอง
               3) เป็นการเรียนรู้ในระดับโรงเรียน มีวัตถุประสงค์หลักให้นักเรียน(ร่วมกับคุณครู) ได้เริ่มทำความรู้จักกับการทำวิจัย การศึกษาค้นคว้า การแก้ปัญหาตั้งแต่ในระดับชั้นนักเรียน

 ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ (2)

               จากนิยาม โครงงานคณิตศาสตร์ = “การฝึกทำวิจัยทางคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน”      
เราจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้ดังนี้
               (1) การปรับระดับ หรือความเข้มข้นของการเป็นงานวิจัย
               (2) การปรับระดับ หรือความเข้มข้นของเนื้อหาทางคณิตศาสตร์
               (3) การปรับระดับให้เหมาะสมกับนักเรียน หรือผู้จัดทำโครงงานว่าอยู่ในชั้นใด

               สรุปได้ว่าโครงงานคณิตศาสตร์ คือ กิจกรรมการเรียนรู้ คิดค้น วิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มีการจัดทำอย่างเป็นกระบวนการ มีการวางแผน การทำเค้าโครง การดำเนินตามแผน และการนำเสนอผลงาน

 

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: